Norsk bremse­kontroll AS

Rådgivingstjenester for både proffe og private

Kurs og opplæring, sakkyndig bistand.

Trenger du bistand i bil- eller trafikksaker? Vi hjelper deg!

Vi yter spesialistbistand i trafikk- og kjøretøysaker, og andre typer forvaltningssaker

agsdix-fas fa-bus

Behjelpelig ved biltekniske spørsmål, ved registrering og ombygging av kjøretøy

agsdix-fas fa-truck

Spesialkompetanse på EU-kontroller av store og små kjøretøy

agsdix-fas fa-clipboard-list

Bistand ved behov for overprøving av vedtak fra EU-kontroll

Vurdering av saksbehandling ved ilagt bot for fart eller annen trafikal forseelse

Firmaet består av personer med lang erfaring fra offentlige etater og private firmaer. Våre ansatte er forretningsutviklere med bakgrunn fra politiet, Statens vegvesen/ Biltilsynet, tungtransport samt rednings- og nødetater.

Godkjent for opplæring:

— av kontrollører som utfører PKK, EU-kontroll
— på bremsesystemer til tunge kjøretøy