Velg en side

I år 2001 satt jeg i en arbeidsgruppe i Vegdirektoratet for å bygge opp retningslinjer rundt EU-kontrollene. En av oppgavene gruppa fikk var å finne alternative måter å kjøre bremsetester på, spesielt på tyngre kjøretøy da Statens vegvesen sine egne undersøkelser viste at bremseprøvene er feil og at det kan gå ut over liv og helse.

En lastebil ble kjørt til 54 kontrollorgan og fikk testet bremsene. Resultatet ble 54 forskjellige resultat. Ingen ble like. Alt fra godkjent til avskiltning ble resultatet. Rapportene er offentlige.

I 2007 laget jeg et verktøy som var av en slik karakter som Statens vegvesen vegdirektoratet ønsket, og som klarte å måle virkelige bremsekrefter i et vogntog, og i 2009 ble det verktøyet satt i system for utvikling. Jeg gav ideen bort til Statens vegvesen, men Staten bad meg utvikle det videre.

Staten ved næringsdepartementet bevilget midler til prosjektet, Siva bevilget midler til prosjektet, EU bevilget penger til prosjektet, Innovasjon Norge bevilget penger til prosjektet, flere private bevilget penger til prosjektet. Det virket, alle ville ha det, Statens vegvesen, Politi, lastebilnæringen, verkstedbransjen, alle.

Jeg ble bedt av vegdirektoratet om å demonstrere det for alle de nordiske landene, alle ville ha det. Dette var ventet på i en årrekke. Verktøyet kvalitetssikret alle former for bremsekontroller, spesiellt på tilhengere.

Wurth begynte å forhandle produktet for oss, og jeg holdt kurs for deres selgere. Wurth begynte å få det ut i den store verden.
Universitetet i Agder, (UIA) lånte verktøyet og lærte opp fremtidige kontrollører i bruken. De fleste i Statens vegvesen som jobber med tungbil den gang fikk innføring i bruken.

Verktøyet avslørte ikke bare feil på bremseprøverne, men alvorlige feil på vogntog som kunne drepe mennesker langs veiene. Feilene viste seg å være menneskeskapt. Mekanismer i vogntogets bremser var bevisst montert for å lure dagens bremseprøvere, noe som i virkeligheten kunne drepe andre trafikanter. Ja, de var plantet, og kunne drepe.

Når en lastebil kommer til kontroll endrer bremsene seg, og den går inn i en testmodus for å bli godkjent. Når den kommer på veien endrer den seg til å bli farlig. Nøyaktig som VW bilene gjorde for å klare avgasskravene og som ble en skandale da det ble avslørt.

De fleste lastebilprodusentene har skriftlig innrømmet dette.

At bremsene endrer seg på lastebilene som kjører rundt oss er verre enn om avgassen på en VW gjør det. Bremsefeil kan drepe.

I 2010 advarte og varslet jeg både Statens vegvesen, men også andre myndigheter om at menneskeliv ville gå tapt i årene som kom om vi ikke tok seriøst tak i dette problemet rundt kontroll av bremser.

Tilhengere ville slå ut og knuse møtende trafikk, og lastebilnæringen ville påføres store unødige kostnader. Jeg fikk rett, men ingen ansvarlige ville høre. Privatetterforskere konkluderte med at det kunne være økonomiske motiver inne i bildet som forhindret innovasjon i det offentlige.

Plutselig ville ikke Statens vegvesen anerkjenne produktet lenger, og et brev blir sendt til alle landets kontrollorgan fra vegdirektoratet om at dette verktøyet skulle forbys. Mannen som skrev brevet jobbet i Vegdirektoratet og skulle kort tid etterpå gå av med pensjonen. I sin pensjonstilværelse skulle han få jobb hos Autobransjens leverandørforening (ABL) hvor han skulle bistå salg av rulleprøvere, altså verktøyet som Staten hadde avslørt ikke virket.

Wurth ble truet til å ikke ha samarbeid rundt den nye avsløringsboksen de så sterkt ønsket, bilverkstedene fikk forbud mot å bruke det nye verktøyet, og UIA inngikk et samarbeid med Høyskolen i Sør-Trøndelag om å stjele patentet på avsløringsboksen min.

I et brev datert 6. september 2010 skriver en sentral leder i Statens vegvesen region sør med overordnet ansvar at:

«Moderne kjøretøy er utstyrt med elektroniske bremser som virker inn på avlesningene i de eksisterende bremseprøverne. Forsøk viser at kjøretøy med tilstrekkelig bremsekraft etter normen er blitt underkjent, med påfølgende verkstedutgifter selv om bremsene egentlig har vært i orden. Om slikt kommer ut vil det sette Statens vegvesen i et dårlig lys, og fort bringe etaten i vanry.»

Så at den samme ledelsen står i vegkanten ved nyttårsaksjoner og ser lei seg ut dekket av nullvisjonen blir for meg et dystert skuespill. De vet bedre. Handling og grep hadde etter min oppfatning vært å anbefale selv om man skal passe seg for å bli en bedreviter.

Ledelsen burde kanskje lyttet til sine medarbeidere fremfor å bruke mye offentlige midler på å tie og skape taushet. Mulig det er tjenesteforsømmelse å bevisst holde tilbake opplysninger som er til fare for liv og helse.

Tenk over hvor mange tilhengere du har hørt om siden 2010 som har skrenset over i motsatt side og tatt liv, og tenk om dette hadde blitt tatt tak i med en annen alvorlighetsgrad enn det som er gjort, da kunne vi kanskje spart noen menneskeliv de siste 10 årene, og unngått å dømme uskyldige sjåfører.

Staten og myndighetene ble gjort kjent med dette for over 10 år siden. De vil ikke ta i det. Kanskje åpner ny gransking opp for å få fram fakta.

Vi får leve i håpet.