Velg en side

Se denne videoen og si hva du mener.

I 2010 oppdaget jeg gjennom min jobb som utekontrollør i Statens vegvesen at flere vogntog langs de norske veier har en kraftig overbremsing av tilhengeren. Dette fant vi ut ved å test flere hundre vogntog, og ved å teste vogntog som hadde forulykket.

Overbremsing vil si at tilhengeren bremser mye mer enn trekkbilen. Ofte så mye som tre til fire ganger så mye.

Overbremsing av tilhenger kan føre til slike situasjoner som på denne videoen fordi at bla tilhengerens ABS system ikke er konstruert for å bremse på denne måten.

Grunnen er at noen har puttet en datamaskin inn i trekkbilen som bestemmer at tilhengeren skal bremse mye mer enn tilhengeren.

Det som da skjer er at tilhengerens bremser blir fort ødelagt, og trekkbilens bremser lever lenge. I ytterste konsekvens blir noen skadd eller drept.

Føreren av bilen, norsk eller utenlandsk gjør en helt forsiktig oppbremsing, men tilhengeren hugger til noe veldig. Noen ganger bare ved at sjåføren tenner bremselyset, så hugger tilhengerens bremser til. Noen ganger blir sjåfører feilaktig dømt fordi datamaskinen har spilt dem et puss.

Det at bremsene hugger til på denne måten kan ikke kontrolleres av føreren, det er programmert inn i datamaskinen.
I tillegg så er den samme datamaskinen opplært til å gjenkjenne når den blir kontrollert på en bremsetest ved for eksempel EU kontroll.

Da går den inn i en annen bremsemodus enn den har når den kjører på veien. Dette hjelper den til å bli godkjent i kontrollen, og til å få kontrolløren til å ikke oppdage at den er slem mot tilhengeren sin til vanlig.

Akkurat slik var det VW bilene også gjorde når de fikk testet avgassen sin. Godkjent i testbenken, men endret seg når den kom på veien.

Jeg advarte mine ledere i Statens vegvesen, helt opp til Samferdselsdepartementet om at mange kom til å dø pga dette om vi ikke fikk bedret bremsekontrollene.

Ti år er gått siden Staten fikk denne beskjeden, og enda så ser man slike slike ulykker både titt og ofte.

I en epost mellom Statens vegvesen regionvegkontoret i Aust Agder og Vegdirektoratet erkjenner de at det er feil og mangler på bremsetesterne. Biler blir feilaktig godkjent og underkjent. Dette innrømmer Statens vegvesen kan være både dyrt og farlig for bileierne.

Men i stedet for å ta tak i den varslede problemstillingen på en god måte så skriver de videre i samme epost:

«om slikt kommer ut, vil det sette Statens vegvesen i et dårlig lys og fort bringe etaten i vanry»