Velg en side

Bremsebloggen

Livsfarlig etter ombygging

Fant en interessant video jeg har fått tilsendt for en tid siden. Den viser en kvalitetskontroll av bremsene på en tilhenger som var bygd om etter anbefaling av flere kontrollorgan som følge av utført bremsekontroll i rulleprøvere. Tilhengeren ble livsfarlig etter ombyggingen.

les mer

Overbremsing på vogntog

I 2010 oppdaget jeg gjennom min jobb som utekontrollør i Statens vegvesen at flere vogntog langs de norske veier har en kraftig overbremsing av tilhengeren. Dette fant vi ut ved å test flere hundre vogntog, og ved å teste vogntog som hadde forulykket.

les mer
En historie om et fortiet verktøy

En historie om et fortiet verktøy

I år 2001 satt jeg i en arbeidsgruppe i Vegdirektoratet for å bygge opp retningslinjer rundt EU-kontrollene. En av oppgavene gruppa fikk var å finne alternative måter å kjøre bremsetester på, spesielt på tyngre kjøretøy da Statens vegvesen sine egne undersøkelser viste at bremseprøvene er feil og at det kan gå ut over liv og helse.

les mer

Nyhetsinnslag fra 2012

Da ble jeg oppfordret av en med tung bakgrunn i trafikksikkerhetsarbeid om å dele dette innslaget fra 2012 på nytt med beskjed om at bremsekontrollene av tunge kjøretøy ikke er blitt bedre.

les mer

Slik skal det testes

Om bremsene på alle tunge kjøretøy ble testet på den måten Helge Tollefsen demonstrerer i denne filmen ville ulykkene på Norske veier gå drastisk ned. Dette er fasiten.

les mer